SAIA, n.o.

ISLAND - štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Island
Študijný/vedný odbor
Cudzie jazyky a kultúry
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Zdroj financovania
vládne štipendium
Kvóta
15 miest (pre uchádzačov z vybraných krajín)
Poskytovaná podpora
Štipendium zahŕňa registračný poplatok na univerzite a mesačné štipendium na pokrytie ubytovania na internáte a životných nákladov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v papierovej forme a posiela sa spolu so všetkými prílohami na adresu:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurdur Nordal Office
Box 1220
121 Reykjavík
Iceland


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály (v anglickom, islandskom alebo inom škandinávskom jazyku):
  • žiadosť o štipendium (nachádza sa nižšie v časti Prílohy)
  • štruktúrovaný životopis
  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
  • dve odporúčania
  • jazykový certifikát (islandský a/alebo anglický jazyk)
Ďalšie dôležité informácie
"Scholarships in Icelandic as a second language available from the Ministry of Education, Science and Culture" sú určené na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na islandskej univerzite. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou minimálne jeden alebo dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Znalosť anglického jazyka je potrebná. Bližšie informácie: https://english.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.

Informácie o aktuálnej študijnej ponuke v odbore Islandský ako druhý jazyk ( Study in Icelandic as a second language) na School of Humanities, University of Iceland ako aj prijímacie skúšky nájdete na: https://english.hi.is/node/52390

Pobyt je možné absolvovať od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021.
Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Študenti sa musia zároveň hlásiť aj na univerzitu.

Do výberového procesu budú zaradené iba žiadosti, ktoré spĺňajú formálne požiadavky definované islandskou stranou, preto uchádzačom odporúčame, aby si detailne prečítali podmienky a k žiadosti priložili všetky požadované materiály.

Výsledky výberového konania budú zverejnené v januári. 

Administrátor programu
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurdur Nordal Office
Box 1220
121 Reykjavík
Iceland
Priebeh výberu
Výber prebieha na základe posúdenia podkladových materiálov. Výsledky výberového konania budú uchádzačom oznámené v januári.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 Application form IGS 2020-2021.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.