SAIA, n.o.

INDIA - odborné kurzy - štipendium ITECDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
India
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
iné, jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné
Trvanie
minimálne 2 týždne
Zdroj financovania
štipendium ITEC ( Indian Technical and Economic Cooperation )
Kvóta
10 osôb
Poskytovaná podpora
Štipendium pokrýva:
 • náklady na spiatočnú letenku,
 • školné,
 • ubytovanie,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • vreckové,  
 • príspevok na knihy a študijnú  cestu.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
Žiadosti sa podávajú priebežne
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

1 sada originálov + 1 sada kópií v anglickom jazyku:


 • indická prihláška - na stiahnutie v časti Prílohy
 • zdravotný formulár, ktorý je súčasťou indickej prihlášky
 • odporúčanie od zamestnávateľa a potvrdenie, že uchádzač bude uvoľnený z práce na celé obdobie trvania kurzu
 • potvrdenie o znalosti anglického jazyka

Dôležité upozornenie:
 Okrem odoslania podkladových materiálov v papierovej forme (1 sada originálov + 1 sada kópií v anglickom jazyku) na adresu SAIA a odoslania on-line SAIA prihlášky je potrebné, aby sa každý uchádzač prihlásil on-line priamo do prihlasovacieho systému ITEC -  možnosť prihlásenia je pri každom aktuálnom kurze, ktorý ITEC ponúka: https://www.itecgoi.in/index, vyplnil požadované  kategórie on-line a odoslal on-line žiadosť.
 


Ďalšie dôležité informácie
Indická vláda prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Indie ponúka štipendium na odborné kurzy pre zamestnancov a úradníkov štátnej správy, pracovníkov verejnej správy, univerzít, obchodných a priemyselných komôr a pracovníkov súkromného sektora.

Uchádzač musí mať:
 • VŠ vzdelanie
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • 5-ročná pracovná skúsenosť
 • vek 25 – 45 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
Uchádzač si vyberie jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC) - zoznam kurzov a bližšie informácie je uvedený na webovej stránke: http://itec.mea.gov.in/.

Odporúčaná doba podania prihlášky je 4,5 mesiaca pred plánovaným začiatkom kurzu.

Dôležité: Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov, že ITEC momentálne ponúka elektornické e-ITEC kurzy a aj prezenčné kurzy.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
O výbere uchádzačov rozhoduje prijímajúca strana, preto budú podkladové materiály postúpené na Indické veľvyslanectvo v Bratislave, kde môže byť ešte s uchádzačmi osobný pohovor.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár žiadosti o štipendium Prihlaska.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.