Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 2019-03-15 2019-01-16T16:12:37.993 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2019-01-08T19:03:29.207 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2019-01-08T19:03:50.77 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2019-01-21T14:35:43.473 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2019-02-14 2019-01-10T14:37:07.51 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2019-02-14 2019-01-10T14:32:31.967 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 15. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2019-01-15T20:47:58.013 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 14. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2019-01-14T08:54:31.18 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2019-02-07 2018-12-21T11:10:09.643 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2019-01-09T13:47:22.06 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2019-02-07 2018-12-21T11:10:42.393 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2019-02-07 2018-12-21T11:11:07.957 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2019-02-19 2019-01-21T12:21:22.11 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2019-02-19 2019-01-21T11:06:12.18 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2019-02-19 2019-01-21T11:09:58.367 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2019-02-19 2019-01-21T11:10:28.647 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2019-02-07 2018-12-21T11:13:25.11 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2019-02-07 2018-12-21T11:13:53.33 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2019-02-07 2018-12-21T11:14:22 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 2019-03-15 2019-01-16T16:13:25.307 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2019-02-07 2018-12-21T11:14:48.157 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2019-12-31 2019-01-16T16:13:48.837 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 2019-03-15 2019-01-16T16:14:20.243 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2019-02-21 2018-12-21T10:24:48.983 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2019-02-21 2018-12-21T10:32:50.17 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2019-02-21 2018-12-21T10:34:07.42 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2019-02-07 2019-01-08T19:13:20.127 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2019-02-07 2019-01-08T19:13:38.83 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2019-03-07 2018-10-08T16:36:49.84 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2019-03-07 2018-10-08T16:37:57.34 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2019-12-31 2019-01-04T12:18:21.56 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2019-03-07 2018-10-08T16:39:36.573 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2019-03-07 2018-10-08T16:40:27.073 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2019-02-26 2018-12-13T18:00:27.65 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2019-12-31 2018-12-13T18:00:44.917 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2019-02-26 2018-12-13T18:01:05.4 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2018-12-10T10:56:20.02 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2019-02-05 2018-12-10T10:48:13.087 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2019-02-05 2018-12-10T10:48:35.197 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2019-02-05 2018-12-10T10:48:56.79 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2019-01-08T15:56:59.793 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2019-01-08T15:58:57.357 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2019-01-08T16:00:00.027 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2019-01-08T16:00:49.277 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2019-01-08T16:01:49.497 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2019-12-31 2019-01-08T19:11:21.627 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2019-02-05 2018-12-10T10:50:31.913 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2018-12-13T17:53:22.717 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2019-02-05 2018-12-10T10:51:09.82 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2019-02-05 2018-12-10T10:51:31.647 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2018-12-13T17:52:59.403 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2018-12-13T17:56:49.043 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2019-01-16T14:58:05.157 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2019-03-14 2018-12-12T12:55:22.33 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2019-03-14 2019-01-09T14:54:36.29 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 2019-03-14 2018-12-12T12:56:12.187 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2019-03-14 2019-01-08T19:16:15.533 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2019-03-14 2019-01-08T19:16:35.127 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2019-02-05 2018-12-10T10:46:57.103 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2019-03-14 2018-12-13T17:55:08.607 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2019-03-14 2018-12-13T17:55:27.467 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2019-03-14 2018-12-13T17:55:50.87 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2019-02-07 2018-12-12T12:52:21.703 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2019-02-07 2018-12-12T12:52:44.08 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2018-12-10T14:38:49.443 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2019-02-19 2019-01-21T12:24:43.75 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 2019-02-07 2019-01-08T15:45:54.86 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2019-02-07 2018-12-12T12:45:29.753 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 2019-02-07 2018-12-12T12:53:04.033 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 2019-02-07 2018-12-12T12:53:26.437 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2019-04-25 2018-12-12T12:53:48.703 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 2019-03-15 2019-01-16T16:14:45.273 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2018-12-12T12:54:33.47 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2019-02-07 2018-12-21T11:12:41.393 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2018-12-10T13:51:54.487 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2019-01-09T15:29:49.793 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2018-12-10T13:53:51.44 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2018-12-10T13:55:16.127 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2018-12-10T13:57:50.187 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2018-12-10T14:00:21.733 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2019-02-07 2018-12-21T11:11:33.003 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2019-12-31 2019-01-11T12:29:09.267 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2019-01-08T19:12:01.66 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2019-01-08T19:04:33.8 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2019-02-14 2019-01-10T14:37:52.963 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2019-01-08T19:05:03.347 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2018-12-12T12:54:53.343 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2019-01-08T19:16:57.907 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 2019-02-07 2019-01-08T19:15:02.86 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 21. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2019-02-07 2018-12-21T11:18:01.123 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2019-01-16T14:57:19.297 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2019-01-08T17:54:35.963 1 NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou Posledná aktualizácia ponuky: 15. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692 0001-01-01 2019-01-15T14:00:03.783 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2019-02-05 2018-12-10T10:47:42.053 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 2019-02-19 2019-01-10T16:06:51.94 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2019-01-17T14:46:56.187 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 2019-03-15 2019-01-17T14:48:48.09 1