Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2022-08-26T17:49:31.463 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2022-11-16T11:17:56.993 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2022-09-06T16:32:56.28 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2022-11-29 2022-10-27T13:29:39.27 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 25. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2022-11-29 2022-10-25T10:50:06.18 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 22. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 2022-11-29 2022-11-22T14:24:51.173 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 23. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 2022-11-29 2022-11-23T11:29:00.353 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2022-11-29 2022-10-27T13:55:51.487 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2022-11-29 2022-08-05T14:54:17.917 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2022-11-29 2022-08-05T14:55:16.51 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2022-11-29 2022-09-06T15:11:15.323 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 12. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2022-11-29 2022-09-12T15:12:06.22 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 15. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2022-11-29 2022-08-15T17:48:52.68 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 15. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2022-11-29 2022-08-15T17:49:44.257 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2022-11-29 2022-08-05T15:50:18.347 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2022-11-29 2022-08-05T15:50:51.203 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 22. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2022-11-29 2022-09-22T13:15:04.493 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2022-08-26T17:50:14.773 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2022-11-29 2022-09-06T15:14:37.09 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 9. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2022-08-09T11:59:31.92 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2022-11-29 2022-10-05T09:56:05.77 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2022-11-29 2022-10-05T10:10:42.237 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2022-11-29 2022-10-05T10:25:45.967 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2022-11-29 2022-08-26T20:18:29.56 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2022-11-29 2022-09-20T15:26:04.957 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2022-11-29 2022-08-26T20:19:37.79 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2022-11-29 2022-08-26T20:20:17.243 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2022-12-30 2022-08-26T20:21:02.087 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2022-11-29 2022-10-17T18:51:39.777 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2022-11-29 2022-08-26T20:21:26.49 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2022-11-29 2022-11-16T11:07:50.243 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2023-12-31 2022-08-03T17:43:07.887 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2022-11-29 2022-08-03T17:48:37.397 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2022-11-16T09:23:32.417 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2022-11-29 2022-09-06T15:15:29.887 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2022-11-29 2022-08-26T20:43:35.707 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2022-11-29 2022-09-06T15:16:35.887 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2022-11-29 2022-10-11T13:37:29.167 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2022-11-29 2022-10-11T13:55:45.567 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2022-11-29 2022-10-26T21:10:48.93 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2022-11-29 2022-10-26T21:32:44.83 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2022-11-29 2022-10-26T21:20:21.847 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2022-08-19T13:02:49.69 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2022-08-19T13:01:52.85 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2022-11-29 2022-08-26T20:08:27.09 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2022-08-19T13:05:58.3 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2022-11-29 2022-08-26T20:06:46.357 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2022-11-29 2022-08-26T20:08:37.197 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2022-08-19T13:06:19.8 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 2023-02-23 2022-09-06T15:54:02.177 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2022-11-29 2022-10-27T13:22:48.993 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2022-11-29 2022-10-27T13:22:30.417 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2022-11-29 2022-10-27T14:04:15.39 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2022-11-29 2022-10-27T14:03:21.827 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2022-11-29 2022-09-06T15:47:22.65 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2022-11-29 2022-09-06T15:48:53.647 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2022-11-29 2022-08-26T20:48:26.97 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2022-11-29 2022-10-27T14:15:59.937 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2022-11-29 2022-09-06T15:13:13.027 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2022-08-26T17:50:52.79 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2022-11-29 2022-10-27T14:17:31.42 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2022-11-29 2022-08-05T14:57:06.48 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 28. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2022-12-31 2022-10-28T14:31:24.003 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2022-08-19T13:03:24.783 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2022-11-16T11:18:53.343 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2022-11-29 2022-10-27T13:28:58.13 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2022-11-16T11:19:42.293 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2022-11-29 2022-08-05T15:49:28.74 1 KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 2023-02-23 2022-09-06T15:54:32.253 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2022-11-29 2022-08-26T20:40:51.82 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2022-08-26T17:51:26.163 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2022-08-26T17:51:53.587 1