Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 2017-10-20 2017-08-10T10:25:24.53 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 10. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2017-04-10T11:16:36.84 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na postgraduálny pobyt pre umelcov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 10. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2017-04-10T11:17:01.247 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 15. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 2017-12-01 2017-08-15T14:40:49.847 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52 2017-11-15 2017-08-01T11:34:43.66 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2017-02-17T09:34:21.957 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 6. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2017-02-06T11:16:56.42 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 9. decembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2016-12-09T14:45:00.713 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov v lete 2017 Posledná aktualizácia ponuky: 9. decembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2016-12-09T14:45:24.9 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62 2017-11-15 2017-08-01T11:35:20.863 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2017-02-10T10:14:02.83 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 2017-11-15 2017-08-01T10:50:42.64 1 NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66 2017-11-15 2017-08-01T11:19:51.82 1 NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (7 - 10 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67 2017-11-15 2017-08-01T11:21:43.257 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2017-01-09T16:09:32.903 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2017-01-17T12:17:52.687 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 7. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2017-04-07T13:27:25.857 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 7. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2017-04-07T13:29:12.513 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 7. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2017-04-07T13:27:47.39 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 7. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2017-04-07T13:28:34.857 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2017-03-23T10:31:01.263 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2017-01-17T12:14:24.25 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2017-03-23T10:29:48.623 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 2017-10-20 2017-08-10T10:26:10.09 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2017-03-23T10:30:33.187 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2017-12-31 2017-08-04T08:42:50.403 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2017-08-04T08:44:17.48 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2017-01-17T15:07:07.37 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2017-01-09T16:20:31.01 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2017-03-17T11:02:23.617 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2018-02-08 2017-07-12T09:47:46.257 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2018-02-08 2017-07-12T09:51:18.927 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2017-03-20T16:43:11.39 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2017-01-05T15:08:50.037 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2017-12-31 2017-01-05T15:10:15.82 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2017-01-05T15:11:40.647 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2017-03-20T16:43:31.687 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2018-03-06 2017-07-12T09:56:17.597 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2018-12-31 2017-07-12T09:55:14.58 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2018-03-06 2017-07-12T09:56:54.033 1 CEEPUS - štipendium pre študentov a doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 27. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2016-09-27T14:28:13.2 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2017-03-23T10:31:24.733 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2017-03-23T10:29:10.453 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2017-03-23T10:31:44.107 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2017-03-15T10:44:15.883 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2017-03-15T10:44:39.383 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2017-03-15T10:47:02.663 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2017-03-15T10:44:56.743 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2017-03-15T10:47:35.43 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2017-05-25T14:23:27.663 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2017-12-31 2017-03-10T14:45:21.74 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2017-03-06T09:11:53.73 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 15. mája 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2017-05-15T13:47:11.223 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2017-03-06T09:12:13.243 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2017-03-06T09:12:40.353 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 22. mája 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2017-05-22T14:50:42.297 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2017-04-27T18:53:50.227 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2017-02-21T16:59:02.407 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. júna 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 0001-01-01 2017-06-08T09:03:38.137 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 0001-01-01 2017-03-24T14:40:14.777 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 0001-01-01 2017-03-24T14:35:00.12 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2016-08-01T14:54:49.223 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2016-08-01T14:55:33.973 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2017-03-23T10:27:40.563 1 MOLDAVSKO - štipendium na letný kurz moldavského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199 0001-01-01 2017-03-23T10:28:06.187 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 0001-01-01 2017-03-24T14:38:41.4 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 0001-01-01 2017-03-24T14:38:21.73 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 0001-01-01 2017-03-24T14:37:19.323 1 RUSKO - štipendium na 5- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 0001-01-01 2017-04-27T13:41:33.54 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 0001-01-01 2017-04-27T13:44:56.1 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov, učiteľov talianskeho jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 29. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2017-03-29T09:32:41.72 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 7. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2017-04-07T13:28:14.233 1 RUSKO - štipendium na 1- mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 0001-01-01 2017-04-27T13:15:41.217 1 RUSKO - štipendium na 2- mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 0001-01-01 2017-04-27T13:41:07.557 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 0001-01-01 2017-04-27T13:45:54.617 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 0001-01-01 2017-04-27T13:46:18.68 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 23. mája 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 0001-01-01 2017-05-23T17:44:32.38 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 2017-10-20 2017-08-10T10:26:44.183 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278 2017-10-20 2017-08-10T10:27:00.637 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279 0001-01-01 2017-08-04T11:02:41.803 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280 2017-10-20 2017-08-10T10:27:22.857 1 MEXIKO - 1 až 6-mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov a VŠ učiteľov (Visiting Professors Program) Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305 0001-01-01 2016-05-12T16:32:53.203 1 MEXIKO - stáž pre odborníkov z printových alebo elektronických médií Posledná aktualizácia ponuky: 13. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306 0001-01-01 2016-05-13T08:55:22.877 1 MEXIKO - 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308 0001-01-01 2016-05-12T16:55:09.54 1 MEXIKO - Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences) Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309 0001-01-01 2016-05-12T16:57:49.337 1 MEXIKO - Program zlepšovania kvality inštitúcií mexického vysokého školstva Posledná aktualizácia ponuky: 13. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310 0001-01-01 2016-05-13T09:21:55.837 1 MEXIKO - Výskumný pobyt Genaro Estrada pre odborníkov na Mexiko Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311 0001-01-01 2016-06-22T10:24:45 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2017-04-04T13:48:36.073 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2017-01-09T16:26:08.617 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2017-07-12T14:52:36.797 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2017-07-12T14:58:33.903 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2017-07-12T14:59:34.917 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2017-07-12T15:00:28.027 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2017-07-12T14:53:34.013 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2017-07-12T14:57:07.263 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2017-01-09T16:24:51.46 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 0001-01-01 2017-03-13T15:31:43.567 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2016-08-08T15:41:45.573 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na postgraduálny pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 10. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2017-04-10T11:17:14.7 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2017-02-17T09:33:54.1 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 10. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2017-04-10T11:17:28.26 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643 2017-10-20 2017-08-10T10:27:38.92 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 13. apríla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2017-04-13T08:43:56.547 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652 2017-10-20 2017-08-10T10:27:54.467 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 0001-01-01 2017-07-12T09:52:45.503 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2017-01-17T15:13:36.677 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2017-02-21T17:54:52.563 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korean Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 2. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2017-08-02T17:00:26.983 1