Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 18. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 2023-10-15 2023-09-18T10:36:14.723 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 2023-11-09 2023-08-11T20:41:56.083 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 2023-11-09 2023-08-11T21:05:50.457 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2023-11-30 2023-08-11T22:26:07.113 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2023-11-30 2023-08-11T22:27:57.27 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 2023-11-09 2023-08-11T22:08:47.317 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: utorok 8. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 2023-11-09 2023-08-08T18:38:49.247 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2023-11-30 2023-09-20T18:34:05.123 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2023-11-30 2023-09-20T18:34:40.153 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2023-11-30 2023-08-11T22:50:11.38 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2023-11-30 2023-08-11T23:15:33.863 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2023-11-30 2023-08-11T23:17:55.88 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2023-11-30 2023-08-11T23:19:02.02 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2023-11-30 2023-08-11T23:22:28.55 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2023-11-30 2023-08-11T23:30:29.63 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2023-11-30 2023-08-11T23:31:34.52 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2023-11-30 2023-09-20T19:08:36.367 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 7. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 2023-10-15 2023-09-07T10:37:58.857 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2023-11-30 2023-09-20T19:06:55.927 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: streda 18. januára 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2023-01-18T08:14:28.413 1 BELGICKO - letná stáž didaktiky francúzskeho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2023-11-30 2023-09-19T11:05:01.65 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2023-11-30 2023-09-19T11:02:54.287 1 BELGICKO - letná stáž francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2023-11-30 2023-09-19T11:07:16.26 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2023-11-30 2023-08-11T22:31:29.893 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2023-11-30 2023-08-11T22:32:15.27 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2023-11-30 2023-08-11T22:37:40.533 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2023-11-30 2023-08-11T22:39:47.207 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2023-12-31 2023-08-11T22:33:39.643 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2023-11-30 2023-08-11T22:41:01.067 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2023-11-30 2023-08-11T22:42:36.347 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2023-11-30 2023-08-11T22:43:36.643 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2024-12-31 2023-08-11T22:44:22.44 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2023-11-30 2023-08-11T22:46:53.177 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 25. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2023-09-25T11:15:06.577 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2023-11-30 2023-08-11T23:25:07.113 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2023-11-30 2023-08-11T23:25:59.333 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2023-11-30 2023-08-11T23:26:56.77 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2023-11-30 2023-08-11T22:58:50.597 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2023-11-30 2023-08-11T23:00:01.533 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2023-11-30 2023-09-20T18:55:51.957 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2023-11-30 2023-08-11T23:04:27.707 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2023-11-30 2023-08-11T23:05:25.44 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2022-08-19T13:02:49.69 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: streda 13. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2023-12-31 2023-09-13T10:16:51.527 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2023-11-30 2023-08-11T22:13:22.003 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2023-08-11T22:54:49.253 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 10. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2023-11-30 2023-08-10T17:28:02.16 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 10. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2023-11-30 2023-08-10T17:28:24.91 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2023-08-11T22:55:45.55 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: utorok 8. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 2024-02-22 2023-08-08T19:14:01.827 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2023-11-30 2023-08-11T22:56:35.457 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2023-11-30 2023-08-11T22:57:18.643 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2023-11-30 2023-08-11T23:11:15.003 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2023-11-30 2023-09-19T13:09:58.707 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2023-11-30 2023-09-20T19:11:10.397 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2023-11-30 2023-08-11T23:37:37.223 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2023-11-30 2023-08-11T23:23:49.333 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 7. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 2023-10-15 2023-09-07T10:38:31.497 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2023-11-30 2023-08-11T23:29:35.05 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2023-11-30 2023-09-20T18:37:12.737 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2023-12-31 2023-08-11T22:34:40.94 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2022-08-19T13:03:24.783 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 2023-11-09 2023-09-20T18:49:40.523 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2023-11-30 2023-08-11T22:30:02.927 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 2023-11-09 2023-09-20T18:53:10.883 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2023-11-30 2023-08-11T23:34:36.833 1 KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: utorok 8. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 2024-02-22 2023-08-08T19:22:32.247 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2023-11-30 2023-08-11T23:13:46.427 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 2023-10-15 2023-09-19T15:45:30.15 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: utorok 19. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 2023-10-15 2023-09-19T15:46:50.69 1