Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2022-05-25T13:41:16.12 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2021-11-03T16:44:19.677 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2021-11-16T16:55:56.79 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 27. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2022-05-27T09:22:31.787 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2022-05-12T14:44:17.757 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2022-05-12T14:44:54.833 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 11. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2022-01-11T17:55:03.68 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 25. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2022-04-25T11:22:07.13 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2022-05-12T14:52:44.303 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2022-01-13T13:44:16.357 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2022-05-12T15:09:42.117 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2022-05-12T15:10:28.54 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2022-05-12T15:18:39.713 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2022-05-12T15:19:52.363 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2022-05-12T15:20:18.457 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2022-05-12T15:20:48.033 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2022-05-12T15:33:50.127 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2022-05-12T15:34:23.563 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2022-05-12T15:34:50.547 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. februára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2022-02-10T07:49:09.423 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2022-05-12T15:45:19.01 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 23. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2022-05-23T13:13:23.333 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2021-12-10T09:49:18.06 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2022-03-11T12:14:16.75 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2022-03-30T11:45:19.557 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 0001-01-01 2022-04-25T11:25:46.58 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 0001-01-01 2022-01-18T12:28:53.45 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2021-08-12T11:57:26.46 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2021-08-12T12:00:35.96 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2022-12-30 2022-04-12T10:03:36.03 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2021-08-12T12:02:04.597 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2022-04-04T15:50:07.277 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 0001-01-01 2022-01-12T16:38:24.337 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2022-04-29T15:17:15.157 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 0001-01-01 2022-04-04T15:48:07.433 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2022-03-10T10:36:23.31 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2022-05-12T15:32:21.347 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2022-05-12T15:32:39.923 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2022-05-12T15:32:59.72 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2022-05-12T15:11:45.087 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2022-05-12T15:14:22.003 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2022-05-12T15:14:52.787 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2022-05-12T15:15:36.127 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2022-05-12T15:16:04.003 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 14. októbra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2021-10-14T10:08:00.363 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2022-05-12T14:30:39.523 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 31. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2022-05-31T12:02:15.983 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2022-05-12T14:31:35.59 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2022-05-12T14:42:24.163 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 31. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2022-05-31T12:02:30.547 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 14. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2022-03-14T12:47:54.7 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 0001-01-01 2022-04-25T11:28:19.143 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 0001-01-01 2021-08-12T11:47:05.087 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2022-04-25T11:20:12.3 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2022-04-06T16:09:36.76 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2022-05-12T15:16:49.597 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 0001-01-01 2021-08-12T16:42:21.01 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 0001-01-01 2021-08-12T16:44:20.987 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 0001-01-01 2021-08-12T16:54:06.213 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2022-05-12T15:21:29.787 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2022-05-25T13:41:48.213 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2022-05-12T15:47:56.557 1 MEXIKO - Magisterské štúdium (max. 24 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2022-07-02T08:48:06.74 1 MEXIKO - Doktorandské štúdium (max. 36 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2022-07-02T09:15:12.04 1 MEXIKO - Výskumné pobyty pre lekárske odbory a pododbory (max. 36 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2022-07-02T08:44:25.657 1 MEXIKO - Výskumné pobyty počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia (1 až 12 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2022-07-02T08:42:08.813 1 MEXIKO - Študentská mobilita počas bakalárskeho štúdia (max. 24 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2022-07-02T09:13:33.323 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2022-05-12T15:10:51.837 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2022-12-31 2022-05-12T14:50:44.213 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2020-01-21T16:03:38.387 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 9. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2022-05-09T12:58:09.027 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2022-05-12T14:51:04.963 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2021-11-03T16:38:17.02 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2022-05-12T15:46:12.98 1 KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 23. februára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2022-02-23T16:23:40.17 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 0001-01-01 2022-05-12T15:17:32.473 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2021-09-07T17:05:01.277 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 5. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2022-04-05T11:14:07.56 1