Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2018-11-08T14:34:34.283 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2018-09-04T14:27:10.327 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2018-09-04T14:32:48.057 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 12. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 2018-12-01 2018-11-12T09:46:11.697 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 7. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2019-02-14 2018-11-07T14:34:42.163 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2019-02-14 2018-11-12T11:00:17.993 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2018-09-18T20:57:52.36 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2018-09-18T20:44:52.66 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2019-02-07 2018-08-28T16:20:52.803 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 2018-11-15 2018-11-08T15:47:22.217 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2019-02-07 2018-08-28T16:25:52.193 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2019-02-07 2018-08-28T12:08:57.747 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2019-02-19 2018-10-09T10:29:05.553 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2019-02-19 2018-10-09T10:18:02.32 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2019-02-19 2018-10-09T10:18:27.76 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2019-02-19 2018-10-09T10:18:54.867 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2019-02-07 2018-08-30T15:44:54.053 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2019-02-07 2018-08-30T15:53:48.567 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2019-02-07 2018-08-30T16:00:08.877 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2018-11-08T14:33:11.643 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2019-02-07 2018-08-30T16:09:44.923 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2018-12-31 2018-10-11T10:10:49.05 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2018-10-11T10:11:45.673 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 31. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2019-02-21 2018-08-31T14:52:35.007 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 31. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2019-02-21 2018-08-31T15:10:29.27 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 31. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2019-02-21 2018-08-31T14:57:23.46 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2019-02-07 2018-08-03T10:52:50.76 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2019-02-07 2018-08-03T10:19:22.037 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2019-03-07 2018-10-08T16:36:49.84 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2019-03-07 2018-10-08T16:37:57.34 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2018-12-31 2018-10-08T16:39:01.137 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2019-03-07 2018-10-08T16:39:36.573 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2019-03-07 2018-10-08T16:40:27.073 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2019-02-26 2018-08-03T10:16:37.13 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2019-12-31 2018-08-03T10:17:19.943 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2019-02-26 2018-08-03T10:17:50.723 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2018-08-01T09:29:26.137 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2019-02-05 2018-10-09T10:11:28.447 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2019-02-05 2018-10-09T10:12:20.48 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2019-02-05 2018-10-09T10:13:03.057 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2018-11-20 2018-10-09T10:21:30.93 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2018-11-20 2018-10-09T10:21:57.68 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2018-11-20 2018-10-09T10:22:32.43 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2018-11-20 2018-10-09T10:22:59.79 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2018-11-20 2018-10-09T10:23:20.35 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 10. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2018-05-10T16:29:39.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 17. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2019-12-31 2018-05-17T12:54:23.323 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2019-02-05 2018-10-09T10:15:53.823 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2018-09-02T23:06:59.13 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2019-02-05 2018-10-09T10:16:18.337 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2019-02-05 2018-10-09T10:16:49.68 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2018-09-02T23:08:46.177 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2018-09-02T23:09:46.63 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2018-09-02T23:13:33.897 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2019-03-14 2018-09-02T23:01:32.197 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 0001-01-01 2018-09-02T23:01:49.46 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 2019-03-14 2018-09-02T23:02:10.353 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2019-03-14 2018-09-02T23:11:27.553 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2019-03-14 2018-09-02T23:12:15.427 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2019-02-05 2018-08-07T15:40:31.057 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2019-03-14 2018-09-02T22:41:47.81 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2019-03-14 2018-09-02T22:45:36.09 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2019-03-14 2018-09-02T22:46:19.027 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2019-02-07 2018-08-16T10:15:30.923 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2019-02-07 2018-08-16T10:18:53 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 30. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2018-04-30T10:47:11.983 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2019-02-19 2018-10-09T10:29:46.567 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 2019-02-07 2018-08-16T10:01:42.897 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2019-02-07 2018-08-16T10:05:24.91 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 2019-02-07 2018-08-16T10:22:50.767 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 2019-02-07 2018-08-16T10:24:21.67 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2019-04-25 2018-09-02T22:33:17.86 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2018-11-08T14:35:50.017 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2018-09-02T22:34:22.937 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2019-02-07 2018-08-30T15:33:20.48 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2018-11-06T09:19:36.237 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2018-11-06T09:37:01.667 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2018-11-06T09:38:43.153 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2018-11-06T09:39:39.747 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2018-11-06T09:40:27.933 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2018-11-06T09:41:10.277 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2019-02-07 2018-08-28T12:09:17.417 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2018-12-31 2018-11-12T10:26:15.767 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2016-08-08T15:41:45.573 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2018-09-07T09:55:10.957 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 12. novembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2019-02-14 2018-11-12T10:37:41.247 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2018-09-04T14:20:31.013 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2018-09-02T22:38:59.453 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 16. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2018-04-16T09:49:08.83 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 2019-02-07 2018-08-03T10:20:02.677 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2019-02-07 2018-08-30T16:07:29.437 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. septembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2018-09-02T23:14:39.317 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2018-03-13T13:29:14.073 1 NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou Posledná aktualizácia ponuky: 26. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692 0001-01-01 2018-10-26T14:13:40.58 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2019-02-05 2018-08-10T10:22:04.903 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 2019-02-07 2018-08-16T10:27:14.547 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2018-10-11T10:20:13.92 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2018-10-11T10:20:45.297 1