Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2017-01-04T14:57:31.02 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2016-08-16T14:17:13.953 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na postgraduálny pobyt pre umelcov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 28. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2016-09-28T10:43:02.4 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 23. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2017-01-23T16:04:05.813 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 22. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52 2017-05-01 2017-02-22T14:42:37.277 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2017-02-17T09:34:21.957 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 6. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2017-02-06T11:16:56.42 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 9. decembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2016-12-09T14:45:00.713 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov v lete 2017 Posledná aktualizácia ponuky: 9. decembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2016-12-09T14:45:24.9 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 22. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62 2017-05-01 2017-02-22T14:43:18.79 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2017-02-10T10:14:02.83 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2017-02-21T10:43:56.97 1 NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 22. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66 2017-05-01 2017-02-22T14:43:44.727 1 NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (7 - 10 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67 0001-01-01 2016-10-13T16:15:00.187 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2017-01-09T16:09:32.903 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2017-01-17T12:17:52.687 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2017-03-13T15:08:24.463 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2017-03-13T14:23:11.82 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. júla 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2016-07-26T15:22:19.663 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2017-03-13T15:12:45.383 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2017-03-23T10:31:01.263 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2017-01-17T12:14:24.25 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2017-03-23T10:29:48.623 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2017-01-04T14:59:07.347 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2017-03-23T10:30:33.187 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 0001-01-01 2017-01-04T14:59:45.583 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2017-01-04T15:04:23.893 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2017-01-17T15:07:07.37 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2017-01-09T16:20:31.01 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2017-03-30 2017-03-17T11:02:23.617 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 0001-01-01 2017-03-08T16:02:07.583 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 0001-01-01 2017-03-08T16:01:48.473 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2017-03-20T16:43:11.39 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2017-01-05T15:08:50.037 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2017-12-31 2017-01-05T15:10:15.82 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2017-01-05T15:11:40.647 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2017-03-20T16:43:31.687 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 0001-01-01 2017-03-23T14:56:10.673 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2017-03-23T14:55:20.127 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 0001-01-01 2017-03-23T14:55:52.753 1 CEEPUS - štipendium pre študentov a doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 27. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2016-09-27T14:28:13.2 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2017-03-23T10:31:24.733 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2017-03-23T10:29:10.453 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2017-03-23T10:31:44.107 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2017-03-15T10:44:15.883 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2017-03-15T10:44:39.383 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2017-03-15T10:47:02.663 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2017-03-15T10:44:56.743 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2017-03-15T10:47:35.43 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2017-02-21T17:10:55.17 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2017-12-31 2017-03-10T14:45:21.74 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2017-03-06T09:11:53.73 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 8. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2016-09-08T15:35:02.587 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2017-03-06T09:12:13.243 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2017-03-06T09:12:40.353 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 18. novembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2016-11-18T11:17:14.313 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 8. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2016-09-08T14:01:41.683 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2017-02-21T16:59:02.407 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2017-03-31 2017-03-24T14:39:29.243 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2017-03-31 2017-03-24T14:40:14.777 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 0001-01-01 2017-03-24T14:35:00.12 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2016-08-01T14:54:49.223 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2016-08-01T14:55:33.973 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2017-03-23T10:27:40.563 1 MOLDAVSKO - štipendium na letný kurz moldavského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199 0001-01-01 2017-03-23T10:28:06.187 1 NEMECKO - štipendium DAAD na celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200 0001-01-01 2016-10-13T16:14:26.09 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2017-03-31 2017-03-24T14:38:41.4 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2017-03-31 2017-03-24T14:38:21.73 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2017-03-31 2017-03-24T14:37:19.323 1 RUSKO - štipendium na 5- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 0001-01-01 2017-02-20T17:23:34.013 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 0001-01-01 2017-02-20T17:24:35.06 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov, učiteľov talianskeho jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 29. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2017-03-29T09:32:41.72 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2017-03-13T15:13:11.727 1 RUSKO - štipendium na 1- mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 0001-01-01 2017-02-22T12:02:04.637 1 RUSKO - štipendium na 2- mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 0001-01-01 2017-02-20T17:21:23.28 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 0001-01-01 2017-02-20T17:25:38.417 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 0001-01-01 2017-02-20T17:26:15.293 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 8. septembra 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2017-05-11 2016-09-08T14:56:15.58 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2017-01-04T14:46:31.477 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278 0001-01-01 2016-08-01T13:16:22.64 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279 0001-01-01 2016-01-18T14:21:10.803 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280 0001-01-01 2016-08-01T13:16:41.25 1 MEXIKO - 1 až 6-mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov a VŠ učiteľov (Visiting Professors Program) Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305 0001-01-01 2016-05-12T16:32:53.203 1 MEXIKO - stáž pre odborníkov z printových alebo elektronických médií Posledná aktualizácia ponuky: 13. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306 0001-01-01 2016-05-13T08:55:22.877 1 MEXIKO - 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308 0001-01-01 2016-05-12T16:55:09.54 1 MEXIKO - Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences) Posledná aktualizácia ponuky: 12. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309 0001-01-01 2016-05-12T16:57:49.337 1 MEXIKO - Program zlepšovania kvality inštitúcií mexického vysokého školstva Posledná aktualizácia ponuky: 13. mája 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310 0001-01-01 2016-05-13T09:21:55.837 1 MEXIKO - Výskumný pobyt Genaro Estrada pre odborníkov na Mexiko Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311 0001-01-01 2016-06-22T10:24:45 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 28. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 2017-04-25 2017-03-28T10:03:05.423 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2017-01-09T16:26:08.617 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2016-06-22T10:25:54.437 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 28. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2017-03-28T15:07:17.64 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2016-06-22T10:29:30.157 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2016-06-22T10:30:27.263 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2016-06-22T10:31:34.063 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2016-06-22T10:32:17.733 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2017-01-09T16:24:51.46 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2017-05-25 2017-03-13T15:31:43.567 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2016-08-08T15:41:45.573 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na postgraduálny pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2016-08-16T14:16:19.11 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2017-02-17T09:33:54.1 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2016-08-16T14:15:20.05 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643 0001-01-01 2016-08-01T13:17:04.467 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 28. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 2017-04-25 2017-03-28T09:40:43.573 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652 0001-01-01 2016-08-01T13:17:25.967 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 0001-01-01 2017-03-08T16:01:28.723 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2017-01-17T15:13:36.677 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 21. februára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2017-02-21T17:54:52.563 1