Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 2017-10-20 2017-08-10T10:25:24.53 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 19. septembra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 2017-11-01 2017-09-19T10:55:28.537 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 2017-11-01 2017-10-03T08:50:05.523 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 15. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 2017-12-01 2017-08-15T14:40:49.847 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52 2017-11-15 2017-08-01T11:34:43.66 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2018-02-15 2017-10-04T09:58:00.84 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2018-02-15 2017-10-04T10:26:29.533 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 2017-11-07 2017-10-04T10:02:29.167 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 2017-11-07 2017-10-04T10:02:10.43 1 NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 - 3 mesiace) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62 2017-11-15 2017-08-01T11:35:20.863 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2018-02-08 2017-10-04T10:44:38.123 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 2017-11-15 2017-10-04T13:41:27.577 1 NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66 2017-11-15 2017-08-01T11:19:51.82 1 NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (7 - 10 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 1. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67 2017-11-15 2017-08-01T11:21:43.257 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2018-02-08 2017-10-04T10:45:17.887 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2018-02-08 2017-10-04T11:06:58.583 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2018-02-20 2017-10-04T12:11:11.677 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2018-02-20 2017-10-04T12:11:48.503 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2018-02-20 2017-10-04T12:17:12.363 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2018-02-20 2017-10-04T12:17:42.113 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2018-02-08 2017-10-04T11:08:22.537 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2018-02-08 2017-10-04T11:10:58.49 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2018-02-08 2017-10-04T11:12:03.13 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 2017-10-20 2017-08-10T10:26:10.09 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2018-02-08 2017-10-04T11:12:28.52 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2017-12-31 2017-08-04T08:42:50.403 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 24. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2017-08-24T10:44:18.803 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2018-02-22 2017-10-04T09:30:17.287 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2018-02-22 2017-10-04T09:43:46.093 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2018-02-22 2017-10-04T09:44:11.437 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2018-02-08 2017-07-12T09:47:46.257 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2018-02-08 2017-07-12T09:51:18.927 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2017-03-20T16:43:11.39 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2017-01-05T15:08:50.037 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2017-12-31 2017-01-05T15:10:15.82 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2017-01-05T15:11:40.647 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2017-03-20T16:43:31.687 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2018-03-06 2017-07-12T09:56:17.597 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2018-12-31 2017-07-12T09:55:14.58 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2018-03-06 2017-07-12T09:56:54.033 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2017-10-05T15:59:44.41 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2018-02-06 2017-10-04T12:30:35.593 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2018-02-06 2017-10-04T12:30:53.687 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2018-02-06 2017-10-04T12:31:11.233 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2017-11-21 2017-10-04T12:21:23.487 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2017-11-21 2017-10-04T12:21:46.987 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2017-11-21 2017-10-04T12:29:00.297 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2017-11-21 2017-10-04T12:29:19.907 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2017-11-21 2017-10-04T12:29:37.717 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2017-05-25T14:23:27.663 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2017-12-31 2017-03-10T14:45:21.74 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2018-02-06 2017-10-04T12:32:25.203 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2017-10-05T09:19:12.95 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2018-02-06 2017-10-04T12:32:45 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2018-02-06 2017-10-04T12:33:01.827 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2017-10-05T09:19:52.73 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2017-10-05T09:21:07.59 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2017-10-05T09:06:07.563 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2018-03-15 2017-10-05T08:47:37.113 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2018-03-15 2017-10-05T08:48:42.753 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 2018-03-15 2017-10-05T08:49:40.863 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2018-03-13 2017-10-05T08:56:52.22 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10- mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2018-03-13 2017-10-05T08:57:48.22 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2018-02-06 2017-10-04T12:18:41.173 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2018-03-15 2017-10-05T08:54:12.207 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2018-03-15 2017-10-05T08:55:08.83 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2018-03-15 2017-10-05T08:55:45.737 1 RUSKO - štipendium na 5- mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2018-02-06 2017-10-04T14:34:10.327 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2018-02-06 2017-10-05T08:50:59.643 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov, učiteľov talianskeho jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 11. septembra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2017-09-11T15:53:56.203 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2018-02-20 2017-10-04T12:13:32.723 1 RUSKO - štipendium na 1- mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 2018-02-06 2017-10-04T14:36:09.14 1 RUSKO - štipendium na 2- mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2018-02-06 2017-10-04T14:31:08.407 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 2018-02-06 2017-10-04T14:35:10.5 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 2018-02-06 2017-10-04T14:37:27.437 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2018-04-26 2017-10-05T08:51:55.207 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 2017-10-20 2017-08-10T10:26:44.183 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278 2017-10-20 2017-08-10T10:27:00.637 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279 0001-01-01 2017-08-04T11:02:41.803 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280 2017-10-20 2017-08-10T10:27:22.857 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2017-10-05T09:07:34.547 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2018-02-08 2017-10-04T11:07:51.38 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 24. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2017-08-24T14:40:49.047 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 24. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2017-08-24T14:50:42.14 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 24. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2017-08-24T14:51:23.247 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 24. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2017-08-24T14:52:08.497 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 25. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2017-08-25T15:24:29.577 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 25. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2017-08-25T15:45:52.367 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. januára 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2017-01-09T16:24:51.46 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 0001-01-01 2017-10-04T09:27:22.24 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2016-08-08T15:41:45.573 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 2017-11-01 2017-10-03T08:47:01.413 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2018-02-15 2017-10-04T10:42:40.763 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 2017-11-01 2017-10-11T13:37:52.813 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643 2017-10-20 2017-08-10T10:27:38.92 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2017-10-05T09:12:47.343 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652 2017-10-20 2017-08-10T10:27:54.467 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 0001-01-01 2017-07-12T09:52:45.503 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2018-02-08 2017-10-04T11:16:36.957 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2017-10-05T09:06:39.953 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 9. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 2017-11-27 2017-10-09T09:36:19.97 1 NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou Posledná aktualizácia ponuky: 5. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692 2017-10-31 2017-10-05T08:57:38.8 1