SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
Ruská federácia - 1-mesačný študijný pobyt na základe UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme v oblasti udržateľných a obnoviteľných energetických zdrojov 6. apríl
RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF spravidla v máji
RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 13. február
RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 13. február
RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 13. február
STEP beyond- cestovný grant nadácie European Cultural Foundation priebežne (najneskôr 50 dní pre vycestovaním)
12