SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 15. jún, 31. október, 30. november
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Letná škola Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti 14. február
Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkom priebežne
MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 14. január
MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 14. január
MAĎARSKO - CEU (Stredoeurópska univerzita v Budapešti) - štipendium na postgraduálne štúdium v anglickom jazyku (MA, PhD, LLM, SJD) s americkým diplomom (akreditácia v USA) 31. január
Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdia 15. marec
Medzinárodný vyšehradský fond - grant pre univerzitné štúdiá na podporu nových študijných programov 1. október
12