SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
GRÉCKO – kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka a kultúry - I. K. Y. 6. september
GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody 29. november
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 28. február
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 06.04.2023 23:59
TalentGuide - mentoringový program pre talentovaných stredoškolákov spravidla v novembri