SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničí 31. august
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
NEMECKO - Copernicus - študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín 1. marec, 1. september
NEMECKO - Konrad Adenauer Stiftung - štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku 15.2.2020
NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách 1. december
NEMECKO - štipendiá Katolíckej akademickej zahraničnej služby na študijné a výskumné pobyty 15. január, 30. jún
NEMECKO - Štipendiá na letný seminár DAAD 28. 2. 2020
NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky 30. september
123