SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
Boehringer Ingelheim Fonds – príspevok na výskumné cesty a praktické kurzy v oblasti biomedicíny priebežne (najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou)
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Nadácia provida / Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničí 30. september
Nadácia Tatra banky - Grantový program Vzdelanie pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný, výskumný pobyt, letné školy alebo stáže 4. apríl
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na študijný pobyt v trvaní 1-2 semestre, resp. 1-3 trimestre (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
Štipendiá a jednorázové podpory U.S. STEEL Košice pre sociálne znevýhodnených študentov Košického kraja na štúdium doma a v zahraničí 31. august
ŠTIPENDIUM MARTINA FILKA 2. máj 2023
TURECKO - celé bakalárske štúdium - štipendium Vlády Tureckej republiky 20. február
TURECKO - celé štúdium 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania - štipendium Vlády Tureckej republiky 20. február
Za vzdelaním do zahraničia - Nadace pro rozvoj vzdělání priebežne, žiadosti sa zasielajú prvý týždeň v mesiaci