SAIA, n.o.

Vyhľadávanie ponúk


Kategória podpory Cieľová skupina (počas realizácie)
Názov

Cieľová krajina
Odbor
Iba ponuky zabezpečované SAIA, n. o.
Počet ponúk na stránku

NázovUzávierka žiadostí
CERN - letná škola pre absolventov výzva bude spustená v novembri 2018
CERN - Post Career Break Fellowship Programme 3. septembra 2018
CERN - pracovná stáž pre študentov - Technical Student Programme 22. októbra 2018
CERN - štipendium pre študentov a absolventov VŠ a postdoktorandov - Fellowship Programme 3. septembra 2018
Fond na podporu vzdelávania - finančná pomoc pre študentov a začínajúcich pedagógov podľa aktuálnych podmienok programu
Grantový program Nadácie Tatra banky pre študentov a doktorandov na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt - Študenti do sveta 12. apríl
Krídla - štipendium pre podporu štúdia v zahraničí 31. august
Národný štipendijný program SR - študenti VŠ - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt (vrátane cestovného grantu) 30. apríl, 31. október
Štipendiá a jednorázové podpory U.S. STEEL Košice pre sociálne znevýhodnených študentov Košického kraja na štúdium doma a v zahraničí priebežne do 31. augusta
Štipendium Martina Filka 25. apríl 2019 (štvrtok)
12