SAIA, n.o.

USA - kybernetická bezpečnosť na univerzitáchDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Spojené štáty americké
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
iné
Trvanie
3 týždne
Zdroj financovania
Fulbrightova komisia
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
Všetky náklady spojené s pobytom hradí organizátor (vrátane spiatočnej letenky, poplatkov za víza, poistenia, miestneho cestovného, ubytovania a stravovania a i.) počas pobytu v USA.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. október 2020
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online: https://form.jotform.com/200704780181045 
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie
Kritériá prijímania a všeobecné podmienky:

Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov;
  • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2;
  • Prednosť majú uchádzači so značným akademickým a/alebo profesionálnym vzdelaním v tejto oblasti, a ktorí majú reálny vplyv na program kybernetickej bezpečnosti realizovaný alebo plánovaný v ich inštitúcii;
  • Jednoznačná motivácia pokračovať v danom zameraní a na danej inštitúcii;
 Pri splnení všetkých podmienok prednosť budú mať uchádzači na začiatku svojej profesionálnej kariéry.

Študijný pobyt bude zameraný na:

  • Zoznámenie sa s rozsahom štúdií o kybernetickej bezpečnosti vyučovaných v USA, katalógom špecializácií a s obsahom kurzov/učebných osnov;Príklady úspešných akreditovaných programov kybernetickej bezpečnosti na bakalárskej a magisterskej úrovni, ktoré ponúkajú významné americké univerzity;
  • Príklady najlepších postupoch pri organizovaní a realizácii programov kybernetickej bezpečnosti;
  • Diskusia o o najaktuálnejších výzvach v kybernetickej bezpečnosti a štúdiách venovaných tejto téme;
  • Najnovšie trendy v rôznych aspektoch kybernetickej bezpečnosti.
Administrátor programu
Ďalšie informácie a pokyny nájdete na https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk
Priebeh výberu
Zoznam úspešných uchádzačov bude publikovaný online
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.