SAIA, n.o.

BRUNEJ - štipendium vlády Brunejsko-darussalamského štátu na celé bakalárske alebo magisterské štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Brunej
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
bakalárske štúdium - 4 roky; magisterské štúdium - 1 až 2 roky
Zdroj financovania
Vláda Brunejsko-darussalamského štátu
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality podaných žiadostí
Poskytovaná podpora
Vláda Brunejsko-darussalamského štátu poskytne alebo uhradí štipendistom programu:
 • školné poplatky;
 • cestovné náklady (cena letenky - ekonomická trieda) spojené s príchodom a odchodom z krajiny;
 • mesačné vreckové vo výške 500 BND (cca 330 €);
 • mesačné stravné vo výške 150 BND (cca 100 €);
 • ročný príspevok na nákup učebníc vo výške 600 BND (cca 400 €);
 • poplatky za batožinu pri odchode z krajiny do max. výšky 500 BND (cca 330 €);
 • ubytovanie na internáte.


Uzávierka pre podávanie žiadostí
14. február
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (originály požadovaných dokumentov musia byť doručené do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr deň po uzávierke na podávanie žiadostí).

1) on-line:

 • elektronický formulár žiadosti,
 • IELTS/TOEFL jazykový test,
 • žiadosť o štipendium vlády Brunejsko-darussalamského štátu (na stiahnutie v časti Prílohy) spolu s požadovanými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti (inak je žiadosť neplatná).
 
2) poštou zaslať:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná),
 • IELTS/TOEFL jazykový test,
 • žiadosť o štipendium vlády Brunejsko-darussalamského štátu (na stiahnutie v časti Prílohy) spolu s požadovanými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti (inak je žiadosť neplatná).


Ďalšie dôležité informácie
Štúdium sa môže realizovať na nasledujúcich vysokých školách v Bruneji:

Uchádzači o štúdium na Universiti Brunei Darussalam musia vyplniť aj on-line prihlášku: https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome


Vekové obmedzenia:

 • bakalárske štúdium: vek od 18 do 25 rokov,
 • magisterské štúdium: vek do 35 rokov.

Uchádzači o celé magisterské štúdium musia mať bakalárke štúdium ukončené najskôr v marci daného roka.

Zoznam študijných programov je k dispozícii TU.

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
SAIA, n. o, ako administrátor programu žiadosti o štipendium zozbiera, skontroluje po formálnej stránke a následne postúpi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo vyplní príslušné časti žiadosti a následne žiadosť zašle späť uchádzačovi o štipendium, ktorý zašle kompletnú žiadosť v elektronickej podobe brunejskej strane (applyBDGS2018@mfa.gov.bn). Finálne rozhodnutie o udelení, resp. neudelení štipendia je na vláde Brunejsko-darussalamského štátu.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium 2020BDGS APPLICATION FORM 2020-2021.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.