SAIA, n.o.

INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v AgreDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
India
Študijný/vedný odbor
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné, učiteľ základnej školy
Trvanie
1 rok
Zdroj financovania
Central Institute of Hindi v Agre
Kvóta
1 miesto
Poskytovaná podpora
 • štipendium 3 500 rupií mesačne (cca 56 €)
 • jednorázový príspevok 1000 rupií na knihy (cca 16 €)
 • spiatočná letenka
 • doprava z letiska do Agry
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla vo februári
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

1 sada originálov + 1 sada kópií v anglickom jazyku:
 • indická žiadosť (súčasťou je aj lekárska prehliadka! - test HIV, röntgen pľúc) - na stiahnutie v časti Prílohy
 • životopis
 • motivačný list
 • potvrdenie o znalosti hindštiny (ak je)

Bližšie informácie môžete nájsť na webstránke Inštitútu: www.khsindia.org


Ďalšie dôležité informácie
Uchádzač musí mať:
 • 12 rokov ukončenej školskej dochádzky
 • vek od 21 do 35 rokov
 • dobrá znalosť angličtiny
 • základy hindského jazyka (jazyková úroveň A2)

Vybratí uchádzači budú mať zabezpečené ubytovanie na hosteli (za 250 rupií mesačne), v ktorom musia byť povinne ubytovaní.

V hosteli sa bude podávať výlučne vegetariánska strava.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
O výbere uchádzačov rozhoduje prijímajúca strana, preto budú podkladové materiály postúpené na Indické veľvyslanectvo v Bratislave, kde môže byť ešte s uchádzačmi osobný pohovor.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium 2018Prihlaska 2018.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.